Saturday, March 15, 2014

เริ่มแรก ทำกลยุทธ ในปี 2537 จนถึง The New Strategic Management 2014


            วันที่เริ่มกิจการ บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด นับถอยหลังไป ในปี 2537  เกิดขึ้นในวันหนึ่ง  ... ผู้เขียนทำงานอยู่กับบริษัทที่ปรึกษาและอบรมสัมมนา ซึ่งเป็นตัวแทนจัดด้าน "Strategic Vision"  รัฐเท็กซัส ผ่านบริษัทในเมืองไทย 
             "ตลอดเวลา 3-4 เดือน" ก่อนเข้าร่วมงานได้รับการพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธธุรกิจ-เน้นการสร้างวิสัยทัศน์  การจัดการทรัพยากร (Effective Resorces Management)   ภาวะผู้นำแบบกริด (Grid Leadership) และ กลยุทธการขายและการตลาด  หลังจากนั้นทำงานอยู่ได้ประมาณ 1 ปี (การขายโปรแกรมสัมมนา สไลต์แบบฝรั่ง -คิดราคาเป็น Package พร้อมวุฒิบัตร)


             
            จนกระทั้ง เห็นว่า "ต้องติดปีกโบยบิน ไปสู่โลกกว้าง เสียที"   บริษัท DNT Consultants จำกัด จึงเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม 2537 ด้วยความรู้พื้นฐานที่ทำงานด้าน HR  ในระดับกลยุทธ มาก่อน กับการได้พัฒนาด้านกลยุทธกับบริษัทต่างประเทศดังกล่าว  จึงเน้น "ที่ปรึกษาธุรกิจ และ HR" เป็นหลัก พร้อมกับ ความชอบในการเขียนจึงได้เขียนบทความตามแนวข้างต้น ส่งลงหนังสือพิมพ์ และ วารสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ รวมเล่มพิมพ์เป็น "พ็อคเก็ตบุ๊ค" ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ส่งให้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์ มาจัดพิมพ์เอง ให้คนอื่นจัดจำหน่าย แล้วสุดท้ายอยู่ในโลกออนไลน์


          ความคิดเริ่มแรกที่ทำธุรกิจ อยากทำที่บ้าน หรือ เรียกกันว่า "Home Office"  เลยปรับปรุงบ้านชั้นล่างเป็น "สำนักงานของบริษัท"  รับใช้ธุรกิจและลูกค้ามาอย่างยาวนาน  "ร่วมทุกข์ สุข ร้อน หนาว  ฝน แล้ง  ทั้งวิกฤต  สารพัด ของประเทศ" ผ่านมาถึงปัจจุบันเกือบ 20 ปี (เวลาผ่านไปไว เหมือนโกหก) 
          เป็นความรู้สึกหนึ่ง ที่ "คนหนึ่ง กับ อีกคนหนึ่ง (ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ มาตลอดเวลาเช่นเดียวกันคุณ ฐิติรัตน์ รัตตากร) และมีพันธมิตรอีก หลากหลายทั้งบริษัทจัดสัมมนา  ที่ปรึกษาอิสระ  สมาคมวิชาชีพ แม้กระทั่งสถาบันการศึกษา


          วันนี้ ปี 2557  ได้เปลี่ยนมาทำในนามบุคคล  "ดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ" (ยังทำงานที่ปรึกษาธุรกิจและ HR พร้อมวิทยากรรับเชิญ แบบเดิม)  กับการเป็น "นักวิจัย ที่ ม.สวนดุสิต" (ทั้งการสอนและวิจัยทั่วประเทศไทย)  เป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้คิดเอาไว้ แต่ก็สนุกที่ได้ทำ 


        วันนี้อีกเช่นกัน  15 มี.ค.57 ได้คืนพื้นที่ สำนักงานบริษัทฯ ให้กับบ้านหลังเก่าที่เคยชิน 
        "ลมเอ๋ย ฝนเอย จงพัดไปให้ถึง ข้ามฟ้าไปบอกยังที่บ้านหลังหนึ่ง 
        ที่ซึ่งตัวข้า เคยกินเคยนอน......"


        "The River of No Return"  วันเวลาไม่เคยย้อนหวนคืนกลับ แม่น้ำก็ไม่ไหลกลับเช่นกัน.......ขอบคุณบ้านหลังเก่า ...

         เราก็ยังเดินหน้าต่อ ...ในเส้นทางที่ได้แผ้วถางมา  ............
         วันนี้อีกเช่นกัน ได้ใช้เวลาทบทวนในเรื่องกลยุทธธุรกิจที่ทำมาตลอดเวลาอันยาวนาน จนสังเคราะห์โมเดลใหม่การจัดการเชิงกลยุทธ ลงตัวเป็น "The New Strategic Management"  (ค่อยมาอธิบายว่าเป็นอย่างไร)

         ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID : thailand081
           

Post a Comment