Monday, March 10, 2014

กลยุทธใหม่ ..คิดว่ามีก็จะมี        เมื่อเช้า 10 มีค.57  ได้มีโอกาส สนทนาประสากลยุทธกับ รศ.ดร.ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล ที่ มสด. อจ.ผู้ใหญ่ ที่เคารพ และ ได้สนทนากันบ่อย ๆ เกือบทุกเช้าวันจันทร์
       ..ประเด็นที่คุยกันคือ  การเกิดกลยุทธใหม่ ......
        ก่อนที่จะเข้าเรื่อง ขอย้อนไปเมื่อ ปลายปี 2556 ในการบรรยายให้กับผู้บริหาร KTB กลุ่มบรรษัทภิบาลและสวัสดิการ  สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล  ในการวางแผนกลยุทธแนวใหม่ ที่ พูดเรื่อง Scenario Analysis และ การจัดวางกลยุทธ HR ด้วย แนวคิด Transformative HR ใช้  Talent,  Performance,  Information, Work  เป็นขอบเขตกิจกรรมที่พัฒนากลยุทธ  พร้อมการนำเสนอ -Presentation Technic  วึ่งสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
       แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคิดอยู่ น่าจะถึงเวลา "มีกลยุทธใหม่ในปี 2557 " นี้ได้แล้ว เพราะอย่าง BSC ก็ใช้มาเกิน 15 ปี จนกลายเป็นทฤษฎี วัดผลและจัดการกลยุทธไป สบาย ๆๆ
   
        กลับมาต่อวันที่ 10 มีค.57 เราคุยกันหลายประเด็นว่า การพัฒนากลยุทธธุรกิจ เท่าที่ผู้เขียนศึกษา
        -มีทั้ง Outside-in และ Inside-out  ซึ่งเป็นการมอง สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก
        ผู้เขียนมีประเด็น เชิงคำถามคือ เป็นไปได้ไหมที่จะมี กลยุทธใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม
        ท่าน อจ.ธำรงค์ ตอบว่ามันต้องมี  ...ถ้าคิดว่ามี  คิดให้เป็น Positive ก่อน
        -ผู้เขียนบอกว่า  เท่าที่ศึกษาตอนนี้ยังไม่มี  หรือ ทุกคนรอว่าจะมีใครคิดออกมาจะได้นำมาใช้  (Me- Too Strategy)
         สำหรับปี 2557 ที่น่าสนใจ ตอนนี้คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วย VUCA World analysis  แล้่วมาวางกลยุทธ แบบ Agility หรือ Adaptive  ก็น่าสนใจ
         กับ การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario analysis)  ที่ผู้เขียนทำอยู่คู่กับ VUCA analysis
         แต่ที่ผู้เขียนสนใจมาก ๆ คือ "Disruptive Innovation Strategy"  น่าจะเหมาะสุดในขณะนี้

        อย่างไรก็ตาม ได้คุยกันว่า ทฤษฎีใหม่ จะใช้เวลาเกิดนานสักแค่ไหน ซึ่งเห็นตรงกันว่า ประมาณ 15 ปี (ซึ่ง BSC ก็เกิน 15ปี ที่ใช้กันมา )
        เห็นท่าต้องย้อนไปทำ  "Historical Research in Business Strategy"  เสียกระมัง เพื่อให้ได้ "New Straetgy Model"  เพราะรอให้หล่นเหมือนมะม่วงสุก คงรำคาญใจแย่
        คงต้องสร้างองค์ความรู้ทางกลยุทธขึ้นใช้เอง จะได้ไหมหนอ
               
         ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID : thailand081