Friday, March 2, 2012

ร่ายยาวเรื่องกลยุทธ โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ   ถ้าจำไม่ผิด ก่อนปี 2540 ผู้เขียนได้เขียนบทความ หลายเรื่องและสืบเนื่องเกี่ยวกับ  "กลยุทธ (Strategy)" พอปี 2540 หนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวกับกลยุทธของผู้เขียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยให้ ชื่อว่า "วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ (Strategic Profile)"  เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ

    หลังจากนั้น ไม่นาน   หนังสือชุดดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) และ การประเิมินองค์กรแบบสมดุล (BSC)  หรือ พูดง่าย ๆ ว่า  BSC & KPIs  เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในรูปเอกสาร และมีการกล่าวขวัญถึง จึ่งนำไปสู่การพิมพ์ครั้งแรก ปี 2542   และพิมพ์ต่อเนื่อง มาเป็น  ภาคที่ 1 โมเดล KPIs เพื่อ Benchmarking   ภาคที่ 2 BSC เวอร์ชั่น 3.0  ภาคที่ 3 คิดเชิงกลยุทธ  ในปี 2547

หลังจากนั้น ยังมีอีกเล่มคือ   4 กลยุทธขั้นสูง Balanced Scorecard  และทิ้งท้ายในปี 2549 ด้วย ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด (Marketing KPIs)

  พอช่วงหลัง ๆ วิธีการอบรมในบ้านเรา ไ่ม่จำเป็นต้องมีเอกสาร  มีแค่ เอกสาร Power point ประกอบการบรรยายก็พอ  ทำให้ผู้เขียนไม่ได้ หยิบหนังสือเหล่านี้มาปรับปรุง ยังคงเดินหน้า ลงลึกในการเป็นที่ปรึกษาและบรรยายอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจ พร้อมกับการกลับเข้ารั้วมหา'ลัยไปเติมความรู้ใหม่ ๆ ในระดับปริญญาเอก

ขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจสอบถามและติดตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันว่า ไม่ปรับปรุงใหม่หรือ หรือ ไม่เขียนเกี่ยวกับกลยุทธออกมาอีกบ้าง  คงได้แต่ดีใจครับที่มีคนติดตามและถามถึง

แต่จริง ๆ แล้ว แทบไม่ีมีเวลา เพราะ งานด้านการวิจัยในมหา'ลัย ที่ผู้เขียนเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ ตั้งแต่ ปี 2551 ทำให้เดินหน้าไปเน้นด้านอื่น พอได้หยิบจับบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงมือเขียน คิด ๆ ขีด ๆ ไว้เป็นแนวทางอยู่บ้าง อย่างเก่งก็ว่าบนบล็อก หรือ เป็นบทความลงใน  นสพ.  หรือ แม๊กกาซีน.... เผลอแป๊บเดียว  15 ปี เข้าไปนั่น

ประสบการณ์ทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางกลยุทธ  การบรรยายสอน In-House ด้านจัดทำกลยุทธ  และ การสอนทั้งปริญญาโท -เอก  น่าจะพอที่ตกผลึก ออกมาเป็นเรื่องราวทางกลยุทธ ที่สามารถเร้าใจ และชวนติดตามได้มากทีเดียวครับ

ร่ายยาวเรื่องราวทางกลยุทธ ....ได้เวลาที่จะเปิดม่านบนเวทีธุรกิจ นับแต่ นาทีนี้  ติดตามได้พร้อมรับประกันความมันส์

  ดร.ดนัย เทียนพุฒ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com