Friday, February 21, 2014

Strategy Map ไม่สร้างกลยุทธใหม่ หรือต้องเปลี่ยนวิธีทำกลยุทธ          ในการจัดทำกลยุทธ ของธุรกิจ หรือ องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน เรามักจะพบว่า   ส่วนใหญ่ทำกลยุทธ บนวิธีการเดิมที่เคยทำ ๆ กันมา แต่กลับไม่มีธุรกิจ หรือ ใครสงสัยกันเลยหรือ
           1. ถ้าใช้วิธีการเดิม ๆ ทุก 1 ปี  3ปี หรือ 4 ปี (แบบราชการ)   แล้ว ทำไม่การดำเนินกิจการหรือ องค์กรจึงไม่ได้แตกต่างไปอย่างเดิมมากนัก
           2. ส่วนใหญ่มักจะลอกแบบ หรือ เลียนแบบ ผู้นำตลาด   หรือ ในสถาบันการศึกษา มัก จะ สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต หรือ ดูมหา'ลัยชั้นนำว่าทำอย่างไร ก็ใช้กลยุทธตามแห่ (Me-too-Strategy)
           3. อะไร ๆ ก็เริ่มด้วย SWOT anlysis  เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับทุกธุรกิจ หรือ ทุกขนาด อย่างแท้จริงหรือ

          ผู้เขียนพบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นข้างต้น เป็นเพราะ
          1 ธุรกิจหรือ องค์กร นั้นไม่มีเครื่องมือใหม่ทางกลยุทธ จึงต้องใช้วิธีการเดิม
          2. หลายองค์กร เริ่มรู้จัก Scenarios  แต่ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ และไม่รู้วิธีการเชื่อมโยงไปสู่ วิสัยทัศน์และ ภารกิจ
          3. การใช้แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ซึ่งพยายามทำกัน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงอย่างหนึ่ง แต่มีอีกอย่างซึ่งส่วนมากไม่รู้กัน คือ แผนที่กลยุทธ ไม่ช่วยสร้างกลยุทธใหม่  การมีกลยุทธใหม่ต้องใช้  "นวัตกรรมเชิงกลยุทธ" เข้ามาช่วย
          ส่วนที่ยังไม่ค่อยเห็น คือ การจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model) แม้ว่าจะมีการจัดทำ แต่ ในสภาพแวดล้อมใหม่ เราต้องการ  " Business Model Innovation" ซึ่งมีการทำกันน้อย และ หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา แทบไม่เคยเห็นในเรื่องเหล่านี้
           4. KPIs ที่ใช้วัดความสำเร็จ มีพัฒนาใหม่และ วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า
ที่ใช้อยู่เดิม  และอาจไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องหากเอา KPIs เป็นตัวตั้งสำหรับ การทำกิจกรรม หรือ โครงการ  ยิ่งไม่เห็นความสัมพันธ์กับกลยุทธ
             
           ทั้งหมด นี้เป็นประเด็นที่ผู้เขียนพบ หรือ เห็นในเรื่องการจัดทำกลยุทธ ของหน่วยงานต่าง ๆ
           คำถามที่อยากฝากไว้ คือ  ท่านผู้บริหารไม่รู้สึกว่า ทั้งปีที่เหนื่อยมา ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ทำกับเป้าหมายความสำเร็จนั้น ดูจะมองไม่เห็น และยิ่งมองคู่แข่งขัน ยิ่งห่างไกล

            แล้วท่าน ยังชื่นชมกับวิธีการทำกลยุทธแบบเดิม อยู่อีกได้อย่างไร  

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081