Thursday, November 26, 2009

มิติใหม่การจัดการกลยุทธ ด้วย BSC & KPIs โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ช่วงของปลายปีในแต่ละปี ผู้เขียนจะได้รับเชิญค่อนข้างมากให้ไปจัดทำในส่วนของการสร้างวิสัยทัศน์ และภารกิจองค์กร การวิเคราะห์ทัศนภาพ(Scenario Analysis) การวางแผนกลยุทธธุรกิจ(Strategic Planning) การใช้กลยุทธ BSC & KPIs มาจัดทำแผนกลยุทธ การสร้างKPIs วัดผลงาน ฯลฯ
สิ่งที่ธุรกิจสนใจและอยากรู้มาก ๆ ว่าผู้เขียนสอนอะไรให้กับธุรกิจ เนื่องจากผู้เขียนไม่เคยให้ไฟล์ Power point แต่ให้รูปแบบอื่นจึงไม่ปรากฎสู่สายตาธุรกิจ

ขณะเดียวกันหากนำเอกสารมาเขียนบนBlog ก็มักจะมีการก๊อปนำไป ที่เวบต่าง ๆ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่อยากเผยแพร่ความรู้(แต่เป็นเจตนาอย่างอื่นของเวบนั้น ๆ) หรือมีการนำรูปไปPostประกอบก็เกิดปัญหาทำนองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้ นำ Power point สามารถมาจัดทำเป็น Clip VDO ได้ นั่นก็หมายความว่า..ถึงเวลาที่ผู้เขียนจะเผยแพร่ Power point การสอนหรือการบรรยายได้ ซึ่งดีกว่าการ เผยแพร่ในรูปเอกสาร Word แล้วแปลงเป็น pdf ไฟล์ ซึ่งทำอยู่และ Share ให้ทุกท่านเสมอมา

Clip VDO มิติใหม่การจัดการเชิงกลยุทธ นี้ ได้เสนอสิ่งใหม่ ๆ หลายเรื่องบนฐานความรู้ ของ Strategic Management , Balanced Scorecard และ KPIs & KPI Scoring ที่ผู้เขียนพัฒนาจากสถานการณ์จริงของธุรกิจต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
(ชื่อบริษัท ในเอกสารใส่เพราะจัดให้กับบริษัทนั้น ๆ ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากการเผยแพร่ทางวิชาการ) ซึ่งต้องขอขอบคุณ และ ให้เกียรติกับ Kapland & Norton ผู้ที่คิดเรื่อง Balanced Scorecard และนักคิดทางกลยุทธท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วยTuesday, November 24, 2009

การสร้างวิสัยทัศน์และภารกิจโปรแกรม 2วันครึ่ง ที่พัทยา

วันที่ 14-15 พ.ย.52 ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปจัดการอบรมฝึกปฎิบัตืให้กับผู้บริหารบริษัท
Krungthai Panich Insurance Co.,Ltd. ซึ่งไปร่วมกิจกรรมกัน 2 วันครึ่งโดย
เริ่มจากการศึกษาองค์กร เพื่พอนำไปสู็่การสรุปคุณค่าในปัจจุบันขององค์กร

แล้งจึงมาจัดทำทั้ง Scenarios analysis การวิเคราะห์อีกหลายเครื่องมือ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนกระทั้ง นำไปสู่การสรุป SWOT เราไม่ได้ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ แต่ใช้เป็นการสรุป ทำให้มีผลที่แตกต่าง

หลังจากนั้นได้ประมวลผลการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้าง Vision & Mission Statement รวมถึง Core Values ขององค์กร

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133

Monday, November 23, 2009

การตลาดในโลกอุตสาหกรรม ปี2020 โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

นักอุตสาหกรรมในโลกอนาคต 2020 หากไม่พูดถึงการตลาดคงต้องหลุดไปจากโลกสมัยใหม่
เนื้อหาในสไลด์โชวืจะพูดถึงโลกเศรษฐกิจในปี 2020 (A RUBIK'S CUBE WORLD 2020) ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร มีผู้บริโภคกลุ่มใหม่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่า "Omni Consumer"
แล้วผู้เขียนได้เสนอเรื่องการเติบโตของผู้บริโภคกลุ่มนี้ การปรับตัวของจีนในเขตอุตสาหกรรมผู่ตง ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมคงต้องนึกเกี่ยวกับ Chaotics ที่จะต้องสร้างระบบเตือนภัยและทัศนภาพเพื่อวางกลยุทธที่ถูกต้อง เรื่อง Brand Portfolio ตลอดจนการนำเสนอโมเดลใหม่ของธุรกิจครอบครัวไทยที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืนและออกไปแข่งขันในเวทีโลกใหม่นี้ได้

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133

Sunday, November 22, 2009

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการให้บริการด้านสาธารณสุข

ผมได้อ่านข่าวด้านล่างเกี่ยวกับ "ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการให้บริการด้านสาธารณสุข" (อ่านด้านล่าง)
ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลยเพราะว่า
1.เรื่องนี้มีการพูดกันมานาน และที่พูดแต่เดิมนั้นเป็นนโยบายการเมืองที่มีวาระซ้อนเร้น ในระบบสาธารณสุขของประเทศเกี่ยวกับการรักษาฟรีแบบ 30 บาท กับการสร้าง Medical Hub ซึ่งสุดท้ายแล้ว ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลรัฐต้องเสีย"บุคลากรทางการแพทย์ไปให้ โรงพยาบาลเอกชน" และที่ลึกซึ้งกว่านั้นมีนายทุนจากพรรคการเมืองได้เข้ามากินรวบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ได้"บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.รัฐ" และการใช้การเมืองเพื่อเข้าTakeover รพ.เอกชน กลุ่มใหญ่ ๆ เป็นที่เรียบร้อยเพื่อรอการเป็น Medical Hub
2.ที่น่าจะแปลกคือ สธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ของชาติในด้านการให้บริการสาธารณสุข กลับไม่ได้ทำหน้าที่ในด้านการจัดวางยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณสุข กลายเป็นว่าต้องให้
คนที่ไม่เคยทำงานด้านนี้มาเป็นผู้กำหนด "ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ"
3.ในการกำหนดด้านยุทธศาสตร์ชาติ หากต้องการให้เกิดยุทธศาสตร์ที่ดี ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่เพราะ ยังไม่ค่อยเห็นในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก เช่น บริการด้านสาธารณสุขของไทยที่จะมีกลุ่มเป้าหมายจากผู้ใช้บริการจากต่างประเทศนั้น มีการจัดทำในเรื่อง "ทัศนภาพด้านสาธารณสุข (Health Care Scenarios)" ไว้หรือคิดจะทำหรือไม่ หวังว่าคงไม่ไปเริ่มด้วยการทำ SWOT Analysis ตามที่คุ้นเคย และใช้กลยุทธทะเลสีต่าง ซึ่งปัจจุบัน ได้ตายแล้ว( กลบุทธทะเลสี....เกิดปี 2005 ตาย ปี 2009)
แต่ที่แน่ๆ สิงค์โปร์ได้ก้าวล้ำหน้าเรื่องนี้ (ในเชิงรูปธรรมไม่ใช้แค่นโยบายสร้างความร่ำรวยให้กับกลุ่มทุนที่ซื้อ รพ.เอกชน) ก่อนไทยมาหลายปีแล้ว
....แต่ก็ดีครับที่จะเริ่มทำเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าคนทำจะไม่ได้รู้เรื่องมาก่อน เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่น่าติดตามทีเดียว


ตั้ง‘กนก’ปั้นไทยฮับสุขภาพ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จาก โพสต์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/business.php?id=77476

นายกฯ ตั้ง “กนก” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกบริการต่างชาติ หวังดึงเม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจกว่าแสนล้าน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวล้านคนต่อปี
นายกนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาให้ไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับต่างประเทศ
ทั้งนี้ หากยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้สำเร็จ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทยได้ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายจะช่วยดึงเม็ดเงินภาคบริการให้ได้มากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี

ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้สามารถเพิ่มปริมาณชาวต่างชาติ ให้เดินทางเข้ามา เพื่อเฝ้าไข้หรือติดตามผู้ที่เข้ามารับบริการมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี จึงเป็นการเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอีกทาง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

นายกนก กล่าวอีกว่า หลังจากที่นายกฯ เดินทางหารือกับภาคเอกชนในสหรัฐ ได้หารือถึงการพัฒนาอนาคตและศักยภาพของการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์การให้บริการสาธารณสุขของโลก ซึ่งภาคเอกชนของสหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งคนไข้เข้ามารับการรักษาในประเทศไทยจำนวนมาก เพราะไทย ถือเป็นประเทศที่มีความสามารถด้านการให้บริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรค ตติยภูมิ โดยมีแพทย์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในเรื่องของราคาได้กับหลายประเทศที่เปิดบริการด้านสุขภาพ ด้านการบริการประเทศไทย ค่อนข้างมีจุดแข็งในเรื่องดังกล่าว เป็นที่ยอมรับระดับโลก หากผสมผสานจุดแข็ง ที่มีทั้งหมด เชื่อแน่ว่าไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางหรือฮับด้านสุขภาพในภูมิภาคนี้ได้

สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ในการให้บริการสาธารณสุขให้กับต่างชาติถือเป็น สิ่งที่ดี เพราะการบริการสาธารณสุขถือเป็นจุดแข็งด้านการแพทย์ของไทย

นายกนก กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ กำชับถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ในการให้บริการด้านสาธารณสุขขึ้นกับ ไทยเอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องดำเนินการภายใต้การให้บริการคนไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมต่างชาติ จึงต้องเตรียมการและแก้ไข หากยุทธศาสตร์นี้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนไทยมากที่สุด

Saturday, November 21, 2009

Monday, November 2, 2009

คิดเรื่องทัศนภาพ-Scenario Thinking By Dr.Danai Thieanphut

เรื่องราวของ "ทัศนภาพ (Scenario)" เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากขึ้นในปัจจุบันแต่ความชัดเจนในเรื่องนี้มีไม่มากนักหรือ ในเมืองไทยเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานนัก
ผู้เขียนจึงโดดเข้ามาทำหน้าที่นี้ให้ความชัดเจนและสอนให้ธุรกิจได้รู้จักเครื่องมือทางกลยุทธที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง...อ่านได้ครับ