Tuesday, June 16, 2009

การปฏิวัติรูปแบบการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิ.p.52 ผมได้รับเชิญให้ไปงานเปิดตัว "Home Shopping Channel" ของ TV Direct
ที่ โรงแรม Intercontinental
ซึ่งในช่วงแรก มีการบรรยายนำโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เรื่อง "นวัตกรรมใหม่แห่งการตลาดยุคใหม่เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ"

ผมเองจึงได้มีโอกาสสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพดดยเข้าไปพบท่านที่ห้องรับรอง ได้บอกกับท่าน อจ.เสรี ว่า เห็นชื่อก็บุ๊คไว้แล้วต้องมางานนี้ อจ.ดร.เสรี ท่าน แซวเล่น ๆ ว่า "คงไม่มาพูด Balanced Scorecard ที่นี่นะ"

รับชมและรับฟัง ปรากฎการณ์ใหม่ของ MCM: Multi Channel Marketing ได้ครับ (บันทึกสดจากงาน)

"The Entertaining People With Information!"
พิธีกร เริ่มงาน เมื่อเวลา19.30 น.
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ