Friday, September 23, 2011

ยูนิโคล่ -UNIQLO สร้างปรากฎการณ์ใหม่ทางการตลาดการเปิดตัวของ UNIQLO เมื่อวันที่ 9 ก.ย.54 สำหรับแบรนด์เสื้อผ้าอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ที่เซ็นทรัลเวิร์ล เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ได้สร้างสีสันเป็นอย่างมาก เพราะมีคนเข้าคิวรอเข้าร้านเพื่อเลือกซื้อ เสื้ิอผ้าในราคาถูก มาก ๆ (ตามที่ติดไว้ คือ หลักร้อยบาท) นำมาซึ่งความสำเร็จเพียงแค่ชั่วอาทิตย์เดียว มีคนกล่าวถึงกันมาก
Tuk Tuk Ad ...From Tokyo to Bangkok


บรรยากาศหลังวันที่ 9 ก.ย.54  ก็ยังคึกคักอยู่ -บันทึก  18 ก.ย.54วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  
email: drdanait@gmail.com
Thursday, September 8, 2011

การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการภาครัฐเมื่อเดือน พ.ค.54 ที่ผ่านมาผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปบรรยายในโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการภาครัฐ" รุ่นที่ 1 ให้กับคณะทำงาน PMQA ของกรมธนารักษ์ ซึ่งมีโจทย์ว่าต้องการทำ PMQA ในระดับ PL (Professional Level) และอยากได้แนวคิด  ตัวอย่างและประสบการณ์จากธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำเรื่อง Benchmarking & Best practices

สิ่งที่บรรยาย ในวันนั้นมีดังนี้
1.แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยวิธีการจัดการสมัยใหม่ พร้อมยกตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรในต่างประเทศที่มีการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  กับตัวอย่างบางบริษัทที่ได้รางวัลของ กพร.
2.การปรับปรุงองค์กรด้วยกลยุทธ  Benchmarking  และการค้นหาและวิธีทำ Best practices  พร้อมยกตัวอย่างวิธีการ ของแนวคิด Toyota DNA   กับบทเรียนในการทำ Best practice ของผู้เขียนที่ทำให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

3. เทคนิคการสร้างไอเดียสู่นวัตกรรม  ซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่สำหรับองค์กรและธุรกิจไทย โดยผู้เขียนให้แนวคิดของ Stage-gate Model  กับโมเดลใหม่ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้นเรียกว่า "SIAM Innovation Model" พร้อมตัวอย่าง "ไอเดียริมโขง ที่เชียงคาน" ว่าง่าย ๆ ก็เอาโมเดลข้างต้นไปทดสอบจนได้ข้อสรุปเป็น"โมเดลนวัตกรรมของไทย"

 
(หนังสือใหม่ "ไอเดีย & นวัตกรรมในธุรกิจ (2) : INNOVATION 3.01" สนใจคลิกที่รูปได้)


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com