Monday, September 17, 2012

Facebook Generation (2) -สิ่งที่เป็นสาระสำคัญตอนนี้


 ได้เล่าเรื่องราวของ โลกธุรกิจยุคหม่ที่เป็น "ยุคของ Facebook" และก็ยังติดผู้อ่านไว้ว่า มีอะไรเป็นสาระสำคัญบ้าง  และมีผู้ติดตามว่าเมื่อไหร่จะนำมาลงให้อ่านกัน (ขอบคุณที่มาเตือนผู้เขียน)

อ่านได้  โหลด ได้ครับ..."สิ่งที่เป็นสาระสำคัญตอนนี้"
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com