Tuesday, November 30, 2010

คลาสิก-โฆษณาที่ยังจำได้ตลอดไปผมเจอรูปนี้ ถ่ายภาพไว้ตอน พา นศ. MBA ไปดูงาน ที่ โรงงานสุราบางยีขั้น ด้านกระบวนการผลิต และบังเอิญพบภาพนี้ เป็นภาพเขียนสีน้ำมัน(คาดว่า) อยู่ที่ห้องประชุม เลยนำมาเผยแพร่-ถึงภาพโฆษณา "แม่โขงยอดสุราของไทย" สำหรับไว้ศึกษาด้านการตลาด ทำไมถึงเข้าถึงและจดจำได้อย่างยาวนาน