Saturday, October 23, 2010

ดร.ดนัย เทียนพุฒ กับ iPhone 4 Phenomenon in Thailand

บรรณาธิการ นิตยสาร S+M (Strategy +Marketing) ฉ.เดือน ก.ย.53 ได้นัด ดร.ดนัย เพื่อขอสัมภาษณ์
เกี่ยวกับ กลยุทธและการทำตลาดของ Apple โดยเฉพาะ iPhone 4 เป็นอย่างไรจึง "ร้อนและแรงมาก ๆ
ในเมืองไทย"

เผอิญ ดร.ดนัย มีการสอนกลยุทธ  การวิเคราะห์ธุรกิจ ให้กับบริษัท LG (ในประเทศไทย) และ สอนเรื่องการจัดการข้ามวัฒนธรรม ให้กับระดับผู้บริหาร ของบริษัท Samsung (ในประเทศไทย) และเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาไม่นาน มีโอกาสไปดู ร้าน App Store ที่นิวยอร์ก จึงมีข้อมูลและเรื่องราวด้านกลยุทธของ Apple ที่เต็มพิกัด ...ติดตามอ่านได้ใน ฉ. เดือน กย.53 Cover Story ครับ


นวัตกรรมไอเดียเปลี่ยนเกมธุรกิจ โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ-029301133
ยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นในเรื่องของ "นวัตกรรม" และคงไม่มีใครไม่พูดเรื่องนวัตกรรม ผู้เขียน
จึงนำเรื่อง "นวัตกรรมไอเดียเปลี่ยนเกมธุรกิจ" มาเผยแพร่ให้เห็นว่า เป็นอย่างไร เกิดอย่างไร
และเปลี่ยนเกมธุรกิจแบบไหน.........

ดร.ดนัย เทียนพุฒ นวัตกรรมไอเดียเปลี่ยนเกมธุรกิจ