Tuesday, May 17, 2011

Global Middle Class : ชนชั้นกลางระดับโลก


เคยบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงการตลาดในโลกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่อง  "ชนชั้นกลางระดับโลก (Global Middle Class)" และคิดว่าได้นำเรื่องนี้มาใส่ใน บล็อกเรียบร้อย ปรากฎว่าค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จึงนำมาใส่เสียเลยครับThe Global Middle Class

Monday, May 16, 2011

After Japan's Aftershock in S+M April 2011ทางนิตยสาร S+M  Vol 10 Issue 109 April 2011 ได้ขอให้ผู้เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับ "After Japan's Aftershock"  ว่าธุรกิจแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติของญี่ปุ่นรับมืออย่างไร  กับกรณีของจีนคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเป็น Superpower ไหม ?
(พอดีเรื่องแรกตรงกับที่ นศ. พระปกเกล้าำลังทำกรณีศึกษาอยู่แต่เน้น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยานค์ในประเทศไทย ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาอยู่ ผลสรุปเป็นอย่างไรจะได้มาเล่าสู่กันฟังครับ)

ในฉบับ S+M ติดตามได้ครับ มี 4หน้า
ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133