Wednesday, April 25, 2012

คำตอบใหม่ใน “เจนเนอเรชั่นเฟซบุ๊ค (Facebook Generation)”
การศึกษาในทางธุรกิจและการตลาดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า  พลังกระแสของโซเชียลมีเดีย  หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์ก แรงจัดมาก ๆ และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยที่ธุรกิจจะเพิกเฉยและไม่ให้ความสนใจนั้นอาจจะทำให้ธุรกิจตกเทรนด์โลกไปเลยก็ได้  
                                                                                                                                                                                                                               
                         ผู้เขียนเห็นบริษัทประกันรายหนึ่ง ลงทุนสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้คนมาถ่ายรูปและบอกถึงการส่งความสุขให้กับทุกๆ คน ที่เซ็นทรัลเวิลด์ สิ่งที่เป็นคำถามเชิงกลยุทธการตลาด คือ  โจทย์ที่ต้องการคำตอบคืออะไร  

  ในยุคเจนเนอเรชั่นเฟซบุ๊ค โซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในวิธีที่มนุษย์ ติดต่อหรือ เชื่อมโยงสื่อสารกัน  เรียนรู้ และร่วมมือต่อกัน ซึ่งทำให้เกิดเป็น “วาระใหม่ที่ทำให้ผู้นำธุรกิจในทุก ๆ ที่กระหายต้องการ “ สิ่งต่อไปนี้  
                          -ขับเคลื่อนธุรกิจจากตั้งรับไปเป็นเชิงรุก
                          -การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือ บริการ ให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์
                          -ต่อสู้กับความเป็นราชการในองค์กร
                          -สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับลูกค้า
                          -ยุยงส่งเสริมการรังสรรค์สิ่งที่ไม่ธรรมดา
                          -นำองค์กรไปสู่ศีลธรรมในอีกระดับ
                           -ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลง
                          -สร้างบริษัทที่ ฟิตจริง ๆ กับอนาคต

                         นั่นคือสิ่งที่ ผู้นำธุรกิจต้องการ คำตอบและโซลูชันใหม่ของ การบริหารจัดการ กลยุทธธุกิจและการตลาด ซึ่งคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
                         ผู้เขียนคิดว่า Gary Hamel ได้ให้คำตอบไว้ในหนังสือเล่มใหม่ “What Matters Now” (เพิ่งวางตลาด มกราคม 2555 นี้เอง) มีคำตอบที่น่าสนใจครับ                  
                          อยากยกตัวอย่างให้เห็น เกี่ยวกับ “ลำดับขั้นในโซ่ประสบการณ์ของลูกค้า” ที่เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ได้คำตอบแก่ธุรกิจดังนี้
                          Discovering : ลูกค้ามีวิธีการอย่างไรที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา  และอะไรที่ทำให้เกิดการตระหนัก และแพร่ขยายไปได้อย่างรวดเร็ว
                         Learning : ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์หรือ บริการของเราและคู่แข่งได้อย่างไร  ที่ไหนที่ลูกค้าจะไปเพื่อการเรียนรู้และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
                         Buying : ลูกค้าทำการ(สั่ง)ซื้อหรือ ทำรายการ กับบริษัทของเรา  อะไรคือพลวัตของกระบวนการซื้อ
                         Acquiring : ลูกค้านำสินค้าไปได้ (ขนส่ง) อย่างไร   การขนส่งเช่นไรที่ลูกค้าทำจากบริษัท หรือ ร้านค้าไปยังบ้านของลูกค้า    
                        Using: ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการในชีวิตประจำวันอย่างไร  อะไรที่ลูกค้าทำจนได้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ       
                        ส่วนคำตอบใหม่ เป็นเรื่องของคุณค่า (Values)  นวัตกรรม (Innovation) การปรับตัว (Adaptability) ความหลงใหล (Passion) และอุดมคติ (Ideology)   ท่านใดอยากรู้เร็วก็หาซื้ออ่านได้ หรือ เจอกันฉบับหน้าจะเก็บคำตอบมาให้ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com