Saturday, April 16, 2011

Apple เบียดส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนและพฤติกรรมในSocial network ปีที่ผ่านมาเร็วนี้เมื่อเดือน กพ.54 มีการเปิดเผยข้อมูลยอดขาย 5 อันดับมือถือโลกที่มีส่วนแบ่งมากที่สุด หรือพูดง่าย ๆว่าขายระเบิดไปเลย
       1) ส่วนแบ่งตลาดมือถือ และยอดขาย(ในตาราง)
         อันดับที่ 1 Nokia  มีส่วนแบ่งตลาด 32.6%
         ตามมาด้วย Samsung ส่วนแบ่งตลาด 23.3 %  
         และอันดับที่ 3 LG ส่วนแบ่งตลาด 8.4 %
         มีรายใหม่จาก จีนมาเป็นอันดับที่ 4 ZTE ส่วนแบ่งตลาด 3.7 %
          ในตารางเป็นการสำรวจของ บริษัท 2 แห่ง เปรียบเทียบกันแต่ตัวเลขไม่หนีกันมาก


       2) ที่กำลังน่าจับตาคือการเติบโตของ Smart Phone
          ผลปรากฎว่า  อันดับที่1 ในปีที่ผ่านมา เป็น  Nokia ส่วนแบ่งตลาด 33.1 %
                           อันดับที่ 2 เป็น RIM -Black Berry ส่วนแบ่งตลาด 16.1%
                           อันดับที่ 3 แซงโค้งเข้าป้ายมาเร็วจี Apple-iPhone ส่วนแบ่งตลาด 15.7 %
                            ส่วน Sumsung และ HTC ใกล้ ๆ กัน ประมาณ 7%


       3)  ผลสำรวจทั่วโลกพบว่า พฤติกรรมการใช้โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก มีอยู่ 5-6 กลุ่มหลัก ๆ คือ “กลุ่มแม่บ้าน” อายุ 45 ปีขึ้นไป ใช้เพื่อหาซื้อของดีราคาถูก ส่วนแม่บ้านไทยเริ่มที่ 35 ปี “กลุ่มผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป” รายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท ใช้เพื่อความบันเทิง “กลุ่มแฟนพันธุ์แท้” เล่นเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป รายได้ตั้งแต่ 55,000 บาท กลุ่มเล่นเพื่อสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนา กลุ่มเล่นเพื่อต้องการให้รู้ว่าเราเป็น “กูรู” ในเรื่องนั้น ๆ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุ 30 ปีขึ้นไป รายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป ในเมืองไทยพบว่า กลุ่มที่เล่นเพื่อ “ความบันเทิง” มีสัดส่วนสูงที่สุด 40% รองลงมาคือกลุ่มแม่บ้าน 20% ที่เหลือสัดส่วนเท่า ๆ กัน
(อ้างจาก  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=310&contentID=132994 )

นั่นคือกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้านคอนซูเมอร์อิเลคทรอนิกส์ ที่กำลังคืบคลานเข้ามาแทน สินค้าคอนซูเมอร์เข้าไปทุกที่ แม้ว่าในความเป็นจริงจะแทนไม่ได้โดยตรงแต่เข้ามามีอิทธิพลและดึง- เปลียนพฤติกรรมผู้บริโภค ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์
โทร 029301133
email: drdanait@gmail.com