Wednesday, June 22, 2011

คิดใหม่เรื่องการวางแผนกลยุทธชั้นเทพ โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ


วันนี้ 22 มิ.ย.54 ได้ประชุมเตรียมงานเพื่อการประชุมปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ ของ 3 กรม  สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งผู้เขียนจะเป็นวิทยากรนำการประชุม ในเดือนหน้า
สำหรับเรื่องที่จะบรรยาย คือ " Scenario Planning & Business Model Analysis"  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะมีการทำกันไม่มาก และโดยเฉพาะ ระบบราชการไทยยิ่งแทบไม่รู้จักในการใช้จัดทำแผนยุทธศาสตร์

สิ่งที่เป็นประเด็น หารือกันคือ  จะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของระบบราชการ ตามที่เคยทำกันมาด้วยวิธีการของ Balanced Scorecard  ซึ่งมีจุดอ่อนในการนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ เช่น
 -ไม่สามารถวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario Analysis) ในอนาคตได้ หรือ ไม่มีเครื่องมือในเรื่องดังกล่าวที่จะให้ธุรกิจหรือองค์กรใช้
-ไม่เคยพูดถึง ว่า  หากจะสร้าง โมเดลธุรกิจ (Business Model)  จะทำได้อย่างไร
-และที่เบี่ยงเบนไปมาก ๆ คือ ระบบราชการใช้ KPIs  ภายใต้โครงการตามตัวชี้วัด เป็นสิ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มากกว่าใช้ ตัวยุทธศาสตร์เป็นสิ่งขับเคลื่อน

ทำให้ ผลสุดท้ายออกมาชัดเจนว่า ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2011 เราถอยมาจากอันดับที่ 26 ตกลงมาเป็นอันดับที่ 27 (การจัดอันดับโดย IMD อ่านได้ที่http://thekmthailand.blogspot.com/2011/06/2011.html )

ดังนั้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้ง 3 กรม จึงหาวิธีการใหม่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ถือเป็นความท้าทายใหม่ในเรื่องนี้ ครับ ที่ผู้เขียนจะใช้  "ประสบการณ์ในการทำแผนกลยุทธจากภาคเอกชน มาเปลี่ยนวิธีการในภาคราชการ"  ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้บรรยายเรื่องนี้ใน "หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขฯ  มา 2 รุ่น"

สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องราวใหม่ ๆทางกลยุทธ  เฉพาะ "นักยุทธศาสตร์ชั้นเทพ" ที่จะเสวนาและขบคิดทางปัญญากัน


Saturday, June 11, 2011

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของประเทศไทย ปี 2011

            
             ผมได้รับ email แจ้งผลการจัดอันดับ ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของ IMD  ในปี 2011 น่ายินดีครับ ประเทศในเอเซียอย่าง ฮ่องกง แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ได้ แต่ สหรัฐ ปีที่แล้วอยู่อันดับ ที่ 2 กลับมาเป็นอันดับที่ 1 ด้วยเช่นเดียวกัน เรียกว่าทวงแชมป์คืน 
            ในขณะที่สิงค์โปร ปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 1 ปีนี้ตกไปอยู่อันดับที่ 3 ส่วนอันดับที่ 5, 6,7, ...10 เป็นประเทศ สวีเด็น สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน แคนนาดา  กาตาร์ ออสเตรเลีย และเยอรมัน ตามลำดับ
            สรุปได้ว่า ปีนี้ เอเซีย ยังผงาด อยู่ 3 ชาติ ด้านความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ส่วนประเทศไทยไม่ต้องบอกก็ทราบว่า เราไม่ไปไหนเพราะปัญหาการทะเลาะกันในประเทศและมีคนบางคนบางกลุ่มจ้องทำลายชาติ  รบกับพวกก่อการร้ายใน 3 จังหวัดภาคใต้หรือ รบกับข้างบ้าน ประเทศไทยในปีนี้ ตกมาอยู่ที่ อันดับ 27 
            แถมปีนี้มีของใหม่ คือ Competitiveness Road map : 2011-2050 (จะมาเล่าต่อภายหลังครับ)


  หมายเหตุ: ผมตัดมาเฉพาะ 38 อันดับ จาก IMD (IMD2011wcy) ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com