Wednesday, May 21, 2014

Marketing Strategy @ SRT

วันที่ 15-16 พค.57 ที่ผ่านมา ได้รับเชิญจาก รฟท. ให้ไปบรรยายเรื่อง แผนการตลาดเชิงกลยุทธ  พร้อมการฝึกปฏิบัติ