Friday, September 23, 2011

ยูนิโคล่ -UNIQLO สร้างปรากฎการณ์ใหม่ทางการตลาดการเปิดตัวของ UNIQLO เมื่อวันที่ 9 ก.ย.54 สำหรับแบรนด์เสื้อผ้าอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ที่เซ็นทรัลเวิร์ล เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ได้สร้างสีสันเป็นอย่างมาก เพราะมีคนเข้าคิวรอเข้าร้านเพื่อเลือกซื้อ เสื้ิอผ้าในราคาถูก มาก ๆ (ตามที่ติดไว้ คือ หลักร้อยบาท) นำมาซึ่งความสำเร็จเพียงแค่ชั่วอาทิตย์เดียว มีคนกล่าวถึงกันมาก
Tuk Tuk Ad ...From Tokyo to Bangkok


บรรยากาศหลังวันที่ 9 ก.ย.54  ก็ยังคึกคักอยู่ -บันทึก  18 ก.ย.54วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  
email: drdanait@gmail.com
Post a Comment