Friday, December 13, 2013

นักท่องเที่ยว 3 ชาติ ถล่ม พัทยา จีน รัสเซีย อินเดียกว่า 70 %ในบรรดา นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาพัทยา มีมากถึง 70 กว่า % คือ จีน (20 กว่า %) รัสเซีย และอินเดีย นักท่องเที่ยวจีน ชอบไปมากที่สุดคือเกาะล้าน(เพราะคนจีนในแผ่นดินไม่เคยเห็นทะเล) วัน ๆ หนึ่ง หากเหตุการณ์บ้านเมืองปกติ มีถึงวันละเป็นหมื่น ๆ คน เช้าไปเกาะล้าน ทานอาหารเสร็จ หรือ ขึ้นบกมาทานอาหาร และที่ชอบมาก ๆ คือ มาตลาดน้ำ 4 ภาค ...ผมไปดูมาแม้จะขายของทั่ว ๆ ไป แต่ก็มีไอเดีย ผสมบ้าง ที่สำคัญ บางอย่างน่าดีใจ คนจีน ซื้อของ Made in China จากบ้านเรากลับบ้านการตลาด "โก๋แก่" ด้วย 2PM 

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Post a Comment