Wednesday, September 24, 2014

ทำไมธุรกิจจึงต้องทำวิจัยตลาด

 ผู้เขียนได้ชี้ประเด็นในการนำการวิจัยมาใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะ "การวิจัยตลาด"

อ่านได้เลยครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081
Post a Comment