Tuesday, October 9, 2012

Marketing 3.0 : การตลาด 3.0 รวมเล่มแล้ว


         จากบทความเกี่ยวกับการตลาด 3.0 ที่ผู้เขียน ถอดรหัสของ ปรมาจารย์คอทเลอร์ ออกมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เรื่องนี้ีมีการพูดกันในต่างประเทศ

         จนกระทั่ง ผู้เขียนไป บรรยายให้กับสถานศึกษา หลายแห่งที่สนใจเปิดแนวคิดใหม่ทางการตลาด 3.0 ให้กับ นศ. สถาบันต่าง ๆ ได้ฟังแนวคิดพร้อมตัวอย่าง
          
         ถึงเวลาแล้ว ที่ควรนำเนื้อหามาร้อยเรียงใหม่ เป็นรูปเล่ม ที่อัดแน่นด้วย 3 เรื่องราวของปรมาจารย์ คอทเลอร์ ซึ่งเป็นที่มาของ
...........หนังสือ "3 ไอเดียปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก ที่ช่วยให้ท่านที่ อ่านหนังสือ ทั้ง 3 เล่มที่กล่าวมานี้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
                 ตอนที่ 1  Chaotics (การตลาดจัดการความสับสนวุ่นวาย)
                 ตอนที่ 2  Marketing 3.0 (จิตวิญญาณการตลาด 3.0)
                 ตอนที่ 3  Winning at Innovation (ชัยชนะที่นวัตกรรม)
                 บทสรุป  บทเรียนนวัตกรรมระดับโลก
                 ท้ายเล่ม  3 ไอเดียปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com
 
Post a Comment