Monday, April 16, 2012

Scenario Based Strategy
        ผู้เขียน นึกถึง การบรรยายที่ผ่าน ๆ มา  บางครั้งในเรื่อง กลยุทธ ได้รับเชิญให้บรรยาย
- 3 ชั่วโมงบ้าง เพราะผู้จัดหรือบริษัทมีเวลาเท่านี้
- บางครั้งมีเวลา 1 วัน อยากเรียนเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธแนวใหม่ พร้อมฝึกปฏิบัติ
-บางครั้ง มีเวลาเต็มที่ 2-3 วัน ขอให้เสร็จแล้วได้ Action plan ออกมาเลย
-บางครั้ง บอกว่า เรื่องนี้ เวลา 3 ชม. น้อยไป อย่าสอนเลยดีกว่าเพราะต้องพูดเป็นวัน ๆ

         สารพัดครับ ในทัศนะของผู้เขียนซึ่งทำเรื่อง "จัดการเชิงกลยุทธแนวใหม่"  ถามผมว่าเวลาีมีความสำคัญไหม ถ้าตอบจริงๆ หากต้องการได้ผลสูงเวลามีความสำคัญมาก ครับ
         ขณะเดียวกันเวลาของบริษัทที่ให้พนักงาน หรือผู้บริหารมาอบรมก็สำคัญเช่นกัน
         จึงไม่ได้อยู่ที่เวลามากหรือน้อยไป
         วิทยากรระดับมืออาชีพแล้ว เวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้น ขอให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นสำคัญ
         ...คงต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
         เช่นกันครับในเรื่อง Scenario planning หากบรรยาย 3 ชม. ก็เป็นแนวคิด และตัวอย่างของการปฏิบัติจริงในธุรกิจ แต่หากต้องการ ฝึกปฏิบัติก็ทำได้ แต่ต้องบอกล่วงหน้า แต่ผลได้เป็นการเห็นกระบวนการทำ ไม่ได้ผลต่อเนื่องจนชำนาญ
         แต่ถ้ามีเวลา 1 วัน ก็น่าสนใจครับ
          -ได้เรียนรู้แนวคิด ที่มา และ การเริ่มต้นทำ  "ทัศนภาพ(Scenarios)"
          -ได้ทดลองขั้นตอนการทำ วิเคราะห์แนวโน้ม ทั้งที่แน่นอน และไม่แน่นอน
          - และนำไปสู่ Scenario 2x2 Matrix
         ส่วนการจะปรับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ คงได้เพียงการแนะนำ เนื่องจากเวลาไม่พอ ที่จะดำเนินการ

        เห็นไหมครับ ทำได้ทั้งนั้น อยู่ที่ มีเวลาให้เท่าไหร่ ผลที่อยากได้ก็เต็มที่ตาม          เวลา แต่ไ่ม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ .. อันนี้เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้เขียน

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com

Post a Comment