Tuesday, December 21, 2010

ปีใหม่ กลยุทธใหม่ 2011 : ดร.ดนัย เทียนพุฒคราวที่ ดร.ดนัย ไปบรรยายหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สำหรับปี 2553  ในหัวข้อ เกี่ยวกับมิติใหม่ของกลยุทธธุรกิจกับการบริหารคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น กลยุทธธุรกิจและทำไมถึงต้องมาบริหารคน

มีประเด็นที่ ผู้เขียนได้หยิบยกการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ ธุรกิจของ Sony  Samsung LG และ Apple  ในตลาด Handset
...มีบางคนบอกว่าเคยฟังเรื่อง โซนี่มาหลายครั้งจากวิทยากรท่านอื่น... ก็ของเดิม ๆๆ นั่นแหละ-ผู้เขียน

สำหรับผู้เขียนแล้ว คนละประเด็น เพราะ ได้พูดถึงการปรับตัวของโซนี่ เมื่อต้องต่อสู้กับ Apple และ Samsung พร้อมถึงการใช้ นวัตกรรม ในกลยุทธ Make.Belief (อ่านว่า เมคดอทบีลีฟ) ซึ่งเป็นกลยุทธใหม่ของโซนี่ในปี 2553  (จะไปฟังได้ไง..555 )

กลยุทธใหม่ ---> Faster Up to Date 
เรื่องราวที่เคยรู้ ที่เคยได้ยิน นึกว่าจะเหมือนเดิม ในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้  "ไม่ใช่แล้ว"  โลกใบนี้เร็วกว่าเดิม แข่งขันสูงกว่าเดิม  ฬครที่บอกว่าสร้างมูลค่าแล้ว ไม่มีการแข่งขันไม่ใช่ครับ ยิ่งแข่งขันมากกว่าแต่ก่อนดดยใช้ความรวดเร็วกว่า่ 


ชิงช้าไฮเทค ที่ สิงคโปร์


ขณะเดียวกันมีเจ้าของกิจการ ต่างจังหวัดบางท่าน ถามผู้เขียนในขณะบรรยายเชิงเปรียบเทียบว่า

..มีลุงคนหนึ่งไม่ได้ทันสมัย  ไม่ได้ไฮเทค อีเมล์ หรือ อะไรก็ไม่รู้จัก ใช้ชีวิต ตามประสาคนต่างจังหวัด 

เผอิญ วันหนึ่งมีหนุ่มนักเรียนนอกตรงกันข้ามกับลุง ได้ อาศัยลุงให้พายเรือข้ามฟาก หนุ่มนักเรียนนอก
พอนั่งเรือไปวักพอรู้สึกว่าสบายตัดขาดทุกอย่าง ก็บอกกับลุงว่า ผมได้ชีวิตคือกลับมาครึ่งหนึ่ง

ลุงเองก็เลยถามว่า ว่ายน้ำเป็นไหม หนุ่มฯ บอกว่าไม่เป็น...
ลุงก็เลยบอกว่า ถ้าเรื่อล่ม ชีวิตจะหายไปทั้งชีวิต... 

ผู้เขียนจึงตอบไปว่า อย่างแรก โลกาภิวัฒน์นี้ เทคโนโลยี และความเจริญไม่ได้หมายความว่า เราสามารถไม่รับหรือไม่รู้ แต่มันเข้าถึงตัวเรา อยู่ที่ว่าจะรู้จักใช้มัน หรือ เป็นทาสมัน ลุงเองไม่รู้จัก พลอยยินดีว่าไม่มีก็ไม่เห็นเป็นอะไร  แต่หากเรารู้จักใช้ประโยชน์ได้เราก็ได้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต ทำมา
หากิน

ต่อมา เราเองไม่เข้าใจหรือไม่สามารถ จัดการความเจริญ ให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้ในหลากหลายวัฒนธรรม ไม่ว่า จีน ญี่ปุน เกาหลี ใต้หวัน คนของเขา อยู่ร่วมกันได้ทุกวัฒนธรรม ขณะที่คนไทย
ไม่เข้าใจ ถ้าเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ต้องเลิกการเกษตร  พอเป็นยุคสารสนเทศ เทคโนโลยี่ ก็จะเลิอุตสาหกรรม  พอพูดกันเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก็จะทิ้งเศรษฐกิจแบบเดิม กลับไปพูดกันเรื่องออกแบบ คิด  ๆๆๆ     สารพัด จากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่อยากมี อยากเป็นกับเขาบ้าง
แล้วก็มักอ้างต้องใช้ปรัีญญาเศรษฐกิจพอเพียง -ไม่แน่ใจว่าเข้าใจแก่นของปรัญญาหรือไม่ อาจรู้งู ๆ ปลา 
ว่าตามเขาให้ดูดี

เหมือนคำถามแบบตัวอย่างข้างต้น พูดให้เหมือนดูดี แต่อธิบายหาคำตอบไม่ได้

 Marina Bay Sands ที่ Marina bay ประเทศสิงคโปร์

กลยุทธ การจัดการความหลากหลายและซับช้อนของวัฒนธรรม ที่ต้องให้อยู่และใช้ร่วมกันได้ 
อย่างเข้าใจไม่ตกเป็นทาสของวัฒนธรรมระดับใด สังคมประเทศใด แต่ฉลาดในการเลือกใช้ และใช้ได้อย่างเพียงพอมีความสุข

การเรียนรู้ เทคโนโลยี กลยุทธ และ การจัดการใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ที่สำคัญมาก ๆ 
"การปรับใช้"  "การพัฒนาต่อยอด" สุดท้าย "สร้างใหม่ให้มีขึ้นใช้ได้เองในสังคมและโลกธุรกิจ"
นี่ต่างหาก ที่เป็น ปรัชญาการจัดการธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้า ไม่อาจทำความเข้าใจ และอาจไม่มีวันเข้าใจได้เลย ถ้าหวังเพียงการอ่านจากหนังสือพิมพ์  ฟังบรรยายจากการสัมมนา ฟังเคล็ดลับเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย แต่ขาดวิธีการสร้างองค์ความรู้ และสามารถที่จะหยิบฉวยไปใช้ได้กับธุรกิจ

ทั้งหมดนี้ละครับ เป็นข้อคิดทางกลยุทธที่อยากให้ผู้บริหารธุรกิจได้คิดทบทวนในปี 2011 หากเป็นไปได้ลองขบคิดในแต่ละประเด็นท่านจะมีกลยุทธใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน


Post a Comment